Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

Witów. Ku czci św. Augustyna

NIEDZIELA   /2013 - Edycja łódzka

W niedzielę 1 września 2013 roku, w kościele – sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Witowie odbyły się uroczystości odpustu św. Augustyna. Uroczystej mszy koncelebrowanej przewodniczył o. Józef Łągwa TJ z klasztoru jezuitów Łodzi. Uroczystość zgromadziła duże rzesze wiernych. Przybyli księża dekanatu sulejowskiego: m.in. ks. Kan. Karol Olczyk, proboszcz parafii Sulejów, senior ks. Kan. Zygmunt Czyż z Sulejowa, ks. Kan. Piotr Szubski, proboszcz parafii Milejów, ks. Kan. Konrad Woźniak, proboszcz parafii Włodzimierzów, ks. Grzegorz Cierliński, proboszcz parafii Bujny. Jak co roku, obok wiernych z miejscowej parafii przybyli wierni z Piotrkowa, wśród nich grupa pielgrzymów z klasztoru o. bernardynów. O. Józef Łągwa, pochodzący z miejscowej parafii w płomiennym kazaniu przypominał, że w tej parafii już przed wiekami norbertanie głosili słowo Boże szerząc wiarę i miłość, wskazując na Chrystusa, który jest Światłością świata. Św. Augustyn, którego obraz znajduje się w tej świątyni, jest przykładem człowieka szukającego Boga. To on po długim poszukiwaniu prawdy, na skutek wewnętrznej przemiany osiągnął wewnętrzną radość i szczęście. To Św. Augustyn  w swoich „Wyznaniach” napisał, że „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie odnajdzie Boga”. Św. Augustyn jest ciągle aktualnym wzorem także dla współczesnego człowieka, który doświadczając duchowego zagubienia w labiryncie świata musi ciągle odnajdywać drogę do Boga. W procesji z darami ołtarza przynoszono wieńce jako znak dziękczynienia za plony. Jak wyznał proboszcz parafii, ks. Kan. Franciszek Dowleszewicz, w tym roku na uroczystościach w Witowie zabrakło nieodżałowanego o. Mariusza Ratajczyka, pasjonisty, pochodzącego z miejscowej parafii, którego Pan Bóg zabrał do siebie. Uroczystość uświetniały orkiestra parafialna, strażacy z pocztem sztandarowym, asysta, członkinie Żywego Różańca oraz służba liturgiczna. Dziękczynna pieśń  „Ciebie Boga wysławiamy” była ostatnim punktem uroczystości.

Ks. Waldemar Kulbat