Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA 15 / 1998- Edycja łódzka

Chrystus Zbawiciel z Witowa

 Święta wielkanocne wypełnione są największymi przeżyciami religijnymi. Nie tylko uczestniczymy w nabożeństwach, obrzędach Wielkiego Tygodnia, ale również umacniamy naszego ducha kontemplując przedstawienia Chrystusa Zmartwychwstałego w sztuce. Przez wieki motyw zmartwychwstania zadomowił się jako jeden z tematów wiodących w twórczości człowieka.

Nasza archidiecezja jak wiemy nie posiada aż tak wielu zabytków historycznych, można jednak znaleźć na jej obszarze świątynie słynące z cennego wyposażenia wnętrz. 0 świątyni witowskiej, w przeszłości była już mowa na łamach tygodnika Niedziela nie raz. W przededniu świąt wielkanocnych wypada zajrzeć na nowo do jej zabytkowego wnętrza umocnić ducha pięknem sztuki. Wśród mało znanych pamiątek przeszłości na uwagę zasługuje rzeźba Chrystusa Salwatora Pochodzi ona z okresu późnego gotyku, z ok. 1500 r. Wysmukła postać Chrystusa ukazana jest w postawie stojącej. Widać przebity prawy bok ujawniający się przez rozchylenie czerwonego płaszcza spoczywającego na ramionach Jezusa. Płaszcz ten przykrywa biodra i odsłania częściowo nogi, z tyłu natomiast opada do ziemi. Spod niego wysuwa się lewa ręka a prawa wzniesiona jest do błogosławieństwa. Wrażenie robi piękna, dostojna twarz Chrystusa. Oczy Zbawiciela osadzone szeroko, spojrzenie uważne i spokojne, pełne dobroci i majestatu. Cała figura stoi na nieznacznym postumencie. Figura ta - jak zresztą większość zabytków tego typu wykonanych w drewnie - została naruszona przez czas, ale kilkanaście lat temu, podczas gdy proboszczem w Witowie był ks. kan. Kazimierz Ciosek, została poddana pracom konserwatorskim. Dzięki temu dziś można ją podziwiać i zatrzymać się przed nią w zadumie.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest to jedna z najpiękniejszych w Polsce rzeźb Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

Ks. Krzysztof Nalepa