NIEDZIELA  /2010 - Edycja łódzka

Dekanat Sulejów na Jasnej Górze

Miesiąc sierpień to czas pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. W dniach 22 – 29 sierpnia, już po raz XXVII odbyła się Piesza Pielgrzymka Dekanatu Sulejowskiego do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze. W tym roku wyzwanie wspólnego pielgrzymowania podjęło 300 osób a jego uczestnikami byli wierni trzech parafii: Św. Augustyna i Św. Małgorzaty w Witowie, Św. Floriana  w Sulejowie i NMP Królowej Polski we Włodzimierzowie. Opiekę duszpasterską nad pątnikami sprawowało 3 księży i 1 alumn. W codziennej wędrówce pielgrzymów wspierało liczne grono oddanych porządkowych, kwatermistrzów, osób posługujących w służbie medycznej oraz w zespołach muzycznych. Patronem pielgrzymki był bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. W drodze na Jasną Górę pielgrzymi odwiedzili m.in. Sanktuarium MB Gidelskiej.

Pielgrzymowanie to doświadczenie obecności Boga, które sprawia, że człowiek rozpoznaje, że został posłany. To przeżywa każdy pątnik. Trudzi się, aby spotkać Boga i poprzez to spotkanie odnaleźć sens swego istnienia, nadać mu nadprzyrodzony wymiar. Pielgrzymowanie jest metaforą życia chrześcijanina. Ta myśl powraca w rozważaniach św. Pawła i św. Piotra. Św. Piotr wprost nazywa człowieka pielgrzymem bez swojej ojczyzny (por. 1 P 2,11). W listach św. Pawła czytamy: "wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana" (2 Kor 5,6). W tym kryje się najgłębszy sens podjęcia pątniczego trudu. Pielgrzymując ku Jasnej Górze odkrywamy prawdę, która ma moc przemieniania naszej codzienności - na tej ziemi jesteśmy tylko gośćmi i pielgrzymami z daleka od domu Ojca (por. Hbr 11,13). Wspólne pielgrzymowanie to także niezwykłe doświadczenie, które zostawia ślad i buduje więzi na całe życie. Sprawia,  że już na zawsze tęskni się do tych ludzi i tego czasu.

Ks. Michał Ceglarek