Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

Ks. proboszcz Grzegorz Gogol  

Ks. Grzegorz Gogol urodził się 19 lutego 1959 roku w Wolborzu choć rodzice mieszkali na stałe w Tomaszowie Mazowieckim. Po ukończeniu szkoły Podstawowej i I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w 1978 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 29 stycznia 1984 roku w katedrze łódzkiej z rąk biskupa Józefa Rozwadowskiego. W tym samym roku uzyskał stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował jako wikariusz w parafiach: Św. Jakuba w Głownie, Narodzenia NMP w Bełchatowie, kolegiacie w Łasku, Chrystusa Króla w Zgierzu, Bedoniu i w Zelowie. W latach 1992 – 2001 był proboszczem w Łękawie, gdzie wybudował kościół i plebanię. 7 czerwca 1998 roku otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu. Od 2001 do 2007 był proboszczem w Witowie, gdzie odnowił zabytkowy ponorbertański kościół, doprowadził do rekoronacji słynącego łaskami obrazu Matki Bożej i ustanowienia Sanktuarium  Matki Bożej Zwiastowania. W latach 2001 – 2002 był ojcem duchownym dekanatu sulejowskiego, a od 2002 do 2007 wicedziekanem tegoż dekanatu. 7 października 2004 roku został kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej. Od 2007 roku jest proboszczem parafii Św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu i dziekanem dekanatu wolborskiego. Dzięki jego staraniom  w dniu 6 lipca 2008 roku kościół wolborski odzyskał godność kolegiaty dekretem arcybiskupa, metropolity łódzkiego Władysława Ziółka. Natomiast w dniu 22 czerwca 2010 roku została przywrócona Kapituła Kolegiacka Wolborska, której jest prepozytem. Dokonał remontu elewacji zewnętrznej kolegiaty i wymiany pokrycia dachowego na kolegiacie. Wprowadził stałą całodzienną adorację Chrystusa Eucharystycznego. Przyczynił się do odzyskania od 2011 roku po 140 latach praw miejskich przez Wolbórz.