Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA 52/2010 - Edycja łódzka

Instalacja Kapituły Wolborskiej

 

Kapituła kolegiacka to gremium kanoników powołanych przy kolegiacie, wybranych i wyróżnionych przez biskupa ordynariusza diecezji, którym ten zleca do realizacji szczególne zadania, związane z tytułem, miejscem i aktualnymi zadaniami we wspólnocie Kościoła. Duchowieństwo kolegiaty wyróżnia posiadanie pewnych przywilejów honorowych, stosownych strojów oraz dystynktoriów.

Po niemal 200 latach przerwy kolegiata wolborska św. Mikołaja ma swoją kapitułę. Powołał ją abp Władysław Ziółek 26 czerwca br., dla upamiętnienia 100. rocznicy umieszczenia w głównym ołtarzu świątyni Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Członkami kapituły zostali: prepozyt ks. Grzegorz Gogol - proboszcz par. Wolbórz, ks. Jerzy Jankowski - proboszcz par. Baby, ks. Leon Strzelczyk - proboszcz par. Łobudzice, ks. Włodzimierz Konopczyński - proboszcz par. Restarzew, ks. Zdzisław Banul - proboszcz par. Najświętszego Sakramentu w Łodzi, ks. Piotr Miler - proboszcz par. Świętego Judy Tadeusza w Łodzi, ks. Benedykt Węglewski - proboszcz par. Kołacinek, ks. Tomasz Owczarek – proboszcz par. Parzno, ks. Ryszard Stanek - proboszcz par. Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim i ks. Jacek Ambroszczyk - dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Kapituła kolegiacka kierować się będzie własnym statutem, sporządzonym zgodnie z prawem i zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.

Dnia 6 grudnia br. Arcybiskup Metropolita Łódzki dokonał uroczystej instalacji Kapituły Kolegiackiej, w trakcie Mszy św. odpustowej w kolegiacie pw. św. Mikołaja w Wolborzu, nakładając księżom kanonikom dystynktoria – znak przynależności do kapituły. W homilii abp Ziółek podkreślił, że powołując kapitułę pragnął docenić duszpasterskie zaangażowanie jej członków, ale liczy także na odegranie przez nią ważnej roli w życiu Wolborza. „Mają dawać świadectwo, odznaczając się prawością życia, ludzką, duchową i intelektualną formacją oraz osiągnięciami w pracy duszpasterskiej” - mówił Metropolita łódzki. Zadaniem kapituły będzie także pokazywanie tradycji i doświadczeń historycznych ziemi wolborskiej - „Choćby przez to, że o historii, z której jesteśmy dumni, będzie przypominać następnym pokoleniom. Czyż historia – ta powszechna, ale i ta związana z małą ojczyzną – nie jest ciągle wyjątkową nauczycielką życia?”.

Kościół św. Mikołaja w Wolborzu wybudowany został w połowie XV w. dzięki fundacji biskupów kujawskich. 18 lutego 1538 r. abp gnieźnieński Jan Latalski wyniósł świątynię do godności prepozytury i ustanowił przy niej kolegium 6 wikariuszów wieczystych, czyli mansjonarzy. 3 marca 1544 r. abp Piotr Gamrat, następca abp. Latalskiego, nadał kościołowi w Wolborzu tytuł kolegiaty, jednocześnie powołując kapitułę kolegiacką. Składała się ona z 9 osób - 5 prałatów - prepozyta, dziekana, scholastyka, kustosza i kantora, oraz 4 kanoników. Kapituła ta została zatwierdzona przez papieża Pawła III w 1546 r. Po prawie trzech wiekach funkcjonowania, na skutek nacisków ze strony ówczesnych władz zaborczych, kościół św. Mikołaja utracił tytuł kolegiaty. Stało się to w 1818 r. Rok później przestała też funkcjonować kapituła kolegiacka. Po prawie 200 latach przerwy, 6 lipca 2008 r. wolborski kościół odzyskał tytuł kolegiaty, a 26 czerwca br. abp Władysław Ziółek przywrócił także kapitułę kolegiacką, teraz liczącą 10 osób.

 

Ks. Mariusz Wojturski