Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

Śp. ks. prałat JÓZEF OLCZYK  (1913 –1982)

Ur. 15 III 1913 w miejscowości Uszczyn, pow. Piotrków Trybunalski, par. Witów, obecnie arch. łódzka, w rodzinie Franciszka i Antoniny z d. Kulbat. Brat ks. Franciszka Olczyka. Szkołę podstawową ukończył w miejscowości rodzinnej, a od 1923 uczył się, z roczną przerwą, w Gimnazjum im. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Ukończył je w 1932. Alumn Seminarium Duchownego we Włocławku w l. 1932-1937. Praca dyplomowa: „Monografia Nieszawy”. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 VI 1937 w katedrze włocławskiej od bp Karola Radońskiego. Zastępstwo w par. Aleksandrów Kujawski VII/VIII 1937, prefekt w par. Lipno 1 IX 1937-31 XII 1938, wik. pomocniczy i kapelan więzienia w Sieradzu 1 I-31 VIII 1939. Początkowy okres wojny, do 8 XII 1939, spędził w podsieradzkiej parafii Charłupia Wielka. Od 9 XII 1939 do 17 II 1945 przebywał, za zgodą ordynariusza łódzkiego bp Włodzimierza Jasińskiego, w charakterze wikariusza, w rodzinnej parafii Witów. Po powrocie do Włocławka zostało mu zlecone administrowanie par. Chełmno 21 II 1945 (objął 23) z jednoczesnym obowiązkiem pieczy duchowej w par. Dąbie n. Nerem 21 II-29 III 1945 i par. Pieczew 21 II-16 IV 1945. W par. Chełmno pracował do 4 VII 1950. Prob. par. Słupca 4 VII 1950-1 II 1960 - dokonał regotyzacji tamtejszej świątyni - (w 1956 władze państwowe nie zgodziły się na jego przejście do par. Turek, w 1959 do par. Ciechocinek).  Dziekan dek. słupeckiego 4 VII 1950-1 II 1960. Adm. par. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu (kolegiata) 1 II 1960-17 VIII 1965. Wicedziekan dek. kaliskiego 30 IV 1960-15 IV 1961. Dziekan dek. kaliskiego 15 IV 1961-17 VIII 1965. Ukarany grzywną w grudniu 1960 za zorganizowanie zgromadzenia publicznego pod gołym niebem w dniach 10-19 sierpnia 1960 – to gromadzili się wierni, którym władze państwowe nie pozwoliły pójść na tradycyjną pielgrzymkę do Częstochowy; w 1961 ponowiono żądanie usunięcia go ze stanowiska proboszcza za zorganizowanie zgromadzenia publicznego na Placu św. Józefa – co w rzeczywistości oznaczało kontynuację tradycyjnych obchodów odpustu Opieki św. Józefa. W 1964 władze wyznaniowe nie zgodziły się jego na przejście do Turku – wcześniej żądały usunięcia go ze stanowiska w Kaliszu; w kwietniu 1965 po licznych odwołaniach zmieniono decyzję i zgodzono się na mianowanie ks. Olczyka adm. par. Turek. Prob. par. Turek i dziekan dek. tureckiego od 17 VIII 1965. Zmarł 23 XII 1982 w szpitalu w Koninie. Pochowany w Turku.

Kanonik honorowy kapituły kolegiaty kaliskiej 7 XI 1959. Kanonik gremialny kapituły kolegiaty kaliskiej 13 XI 1960. Prałat archidiakon Kolegiaty Kaliskiej 19 III 1974. Szambelan honorowy papieski 17 XI 1966. Prałat honorowy papieski 22 XII 1977.

Ojciec duchowny diecezji od 1966.

Delegat ds. finansowo-gospodarczych Seminarium Duchownego 7 XII 1956- 14 II 1970

Delegat biskupa do wizytowania parafii od 1 II 1974.

Członek Komisji do spraw wychowawczych w Seminarium Duchownym od 19 III 1974.

Członek Rady Kapłańskiej od 26 V 1981.

AKDWł pers., nlb., Schematyzm diecezji włocławskiej 1933-1978

Informacja o śmierci. KDW 76:1982, t. 65, nr 11-12 (listopad-grudzień), s. 275.

W. Frątczak, Nekrolog, KDW 1983, s. 284-285; Turek i okolice. Słownik biograficzny. Turek 2011, s. 206-208

Autor publikacji: Regotyzacja kościoła parafialnego w Słupcy. KDW 54:1960, t. 43, s. 82-85.

Wspomnienie pośmiertne. Ś. p. ks. Antoni Owczarek, KDW 58:1964, t. 47, nr 2-3 (luty-marzec), s. 69-71.

Wspomnienie pośmiertne. Ks. Antoni Suwart. KDW 65:1971, t. 54, nr 6-8 (czerwiec-sierpień), s. 190-191.

Wspomnienie pośmiertne. Ks. Zenon Kalinowski. KDW 75:1981, t. 64, nr 3-4 (marzec-kwiecień), s. 94-96.

 

ks. prałat dr Antoni Poniński (diecezja włocławska).