Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA  23/2013 - Edycja łódzka

Witów. Jubileusz Orkiestry

W niedzielę 12 maja 2013 roku w kościele –sanktuarium Matki Boskiej Zwiastowania w Witowie odbyły się uroczystości jubileuszu 100-lecia powstania orkiestry parafialnej. Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Stanisław Socha, ks. prałat Grzegorz Gogol, ks. Kan. Franciszek Dowleszewicz, ks. Michał Czarnecki, oraz pochodzący z parafii ks. Waldemar Kulbat /który wygłosił homilię/, o. Józef Łągwa TJ, i o. Mariusz Ratajczyk CP. Witając uczestników uroczystości proboszcz parafii ks. Kan. Dowleszewicz podkreślił, iż uroczysta liturgia ma charakter dziękczynny za ofiarną posługę muzyków, którzy przez tyle lat służyli miejscowej społeczności, obejmujemy także modlitwą wszystkich muzyków, ich rodziny a także tych którzy odeszli z tego świata. W homilii kaznodzieja podkreślił, iż w rzeczywistości mamy do czynienia z jubileuszem co najmniej 400-lecia orkiestry, gdyż historia orkiestry rozpoczęła się na początku XVII wieku przy klasztorze norbertańskim, o czym świadczą zachowane dokumenty, natomiast przed stu laty dokonało się z inicjatywy ks. Bronisława Jaskulskiego odrodzenie orkiestry parafialnej. Na przestrzeni kilku stuleci obdarowani wielkimi talentami ludzie oddawali Bogu chwałę ubogacając jednocześnie wspólnotę pięknem, wspaniałymi przeżyciami podczas radosnych i smutnych wydarzeń życiowych. Muzyka liturgiczna jako sztuka jest nierozerwalnie związana z wiarą. Historia i tradycja Kościoła i całe dziedzictwo naszej kultury to owoce głębokiej wiary wielu twórców. Piękno muzyki ma szansę nas ubogacić, wpłynąć na nasze życie. Orkiestra parafialna uświetnia liturgię mszy św., uczestniczy w procesjach i nabożeństwach. Jest obecna wszędzie gdzie dzieje się coś ważnego, doniosłego. W miarę upływu czasu orkiestra Witowska podejmując funkcje zewnętrzne stała się także orkiestrą parafialno-strażacką.

Liturgię mszy św. uświetniła wspaniałą grą orkiestra pod przewodnictwem kapelmistrza p. Mateusza Cieślaka, prezesa Józefa Piechury. Po mszy św. p. Józef Piechura, prezes orkiestry przedstawił dzieje  orkiestry na przestrzeni ostatnich stu lat. Następnie orkiestra zaprezentowała wspaniały koncert, który spotkał się z wielkim aplauzem zebranych.  Orkiestra liczy obecnie 36 osób, w tym ośmioro uczniów. Wielu z nich wywodzi się z tutejszych rodzin i kontynuuje rodzinną tradycję. Najstarszy członek orkiestry gra w niej od 60 lat. Próby orkiestry odbywają się w budynku plebanii. Druga część uroczystości odbyła się w budynku Witowskiej OSP. Tam przedstawiciele władz miejskich, gminnych i samorządowych wręczyli zasłużonym członkom orkiestry honorowe odznaczenia, puchary i dyplomy. Orkiestra otrzymała także kilka nowych instrumentów. Przedstawiciele władz  i inni goście wygłaszali podziękowania, wyrazy uznania i gratulacje. Wzmocnieni smacznym posiłkiem muzycy oraz ich goście kontynuowali  radosne spotkanie. Młodym i starszym muzykom składamy najlepsze życzenia kontynuacji wspaniałej tradycji w przyszłości i serdeczne gratulacje!

 

Ks. Waldemar Kulbat