Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

 

Kandydatura do diakonatu

   Ważnym momentem na drodze do kapłaństwa jest tzw. kandydatura. Klerycy piątego roku, przygotowujący się do święceń diakonatu, wyrażają publicznie swoje pragnienie przyjęcia święceń. Dnia 6 listopada br. jedenastu alumnów WSD w Łodzi, zgromadzonych w kościele parafialnym w Witowie miało okazję wyrazić swoją wolę przystąpienia do święceń diakonatu. Uroczystej Eucharystii, podczas której odbyła się kandydatura, przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Adam Lepa. W homilii zwrócił uwagę zebranych na służebny wymiar każdego powołania. Kryzys służby, jaki ma miejsce we współczesnych czasach jest jednocześnie wyzwaniem kapłana. Przyjąć dar święceń to jednocześnie przyjąć wezwanie do służby i codziennego ofiarowywania siebie za drugiego i dla drugiego. Mszę Świętą zakończyły podziękowania ks. Rektora Janusza Lewandowicza, a następnie dziekana kursu wyrażone wobec wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób podejmują się trudu formacji. Wyjątkowość uroczystości podkreślił serdeczny klimat wytworzony przez parafian, a także pełen zachwytu i symboliki wystrój zabytkowego kościoła, z którego historią zapoznał przybyłych kleryków proboszcz miejsca – ks. kan. Grzegorz Gogol.

    Oby piękno zachwycające wzrok było zawsze odbiciem piękna ducha, które wyraża i ukierunkowuje każde powołanie. Kandydatom do święceń diakonatu należy zatem życzyć takiego piękna, które będzie jak najwierniejszym odbiciem ich pragnień całkowitego oddania się Panu poprzez dar i zobowiązanie płynące ze święceń.

  Kleryk Piotr Janiszewski