Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

Ks. kanonik Kazimierz Ciosek, ur. 21 XII 1934 w Piotrkowie Tryb. święcenia kapłańskie 21 VI 1959 Łódź, odznaczony rokietą i mantoletem 16 II 1997. Proboszcz parafii Zelów, wicedziekan dekanatu zelowskiego. W latach 1975-1989 proboszcz parafii Witów. Pod koniec 2007 roku ks. Kazimierz Ciosek został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Łaskiej.