Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA   11/ 2007 - Edycja łódzka

 Koronacja obrazu Matki Bożej w Witowie 

            25 marca 2007r., w liturgiczne święto Zwiastowania NMP arcybiskup Władysław Ziółek – metropolita łódzki dokona koronacji obrazu Matki Bożej w tajemnicy Zwiastowania z początku XVIII w. w kościele parafialnym św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie. Kilka lat temu, gdy na nowo zainteresowano się tym czcigodnym obrazem napisałem do “Niedzieli Łódzkiej” artykuł przedstawiający jego historię i piękno. Nie zachowały się o nim jakieś szczególne informacje, gdyż kościół witowski, w przeszłości norbertański nawiedzały różne burze. Pewne jest, że już w 1735 r. władze kościelne uznały obraz za cudowny z powodu przybywających pielgrzymek, natomiast w 1785 r. jeden z zakonników witowskich o. Syard Wierzbowski – norbertanin został przed tym obrazem cudownie uleczony z choroby. Od tego wydarzenia obraz znajduje się w ołtarzu głównym świątyni. Srebrne sukienki przymocowane do tego olejnego wizerunku świadczą o dawnym kulcie, który stopniowo się zmniejszał, zwłaszcza po kasacie w Polsce zakonu norbertanów w 1819 r.

Gdy po święceniach kapłańskich rozpocząłem pracę duszpasterską w Witowie miałem okazję każdego dnia podziwiać ten piękny i tajemniczy obraz, będący świadkiem modlitwy kilku wieków. We wspomnianym artykule sprzed czterech lat napisałem: “Można przypuszczać i mieć gorącą nadzieję, że ten niegdyś łaskami słynący wizerunek na nowo zostanie odkryty przez parafian witowskich, a może i wiernych całej naszej archidiecezji”. W obliczu zbliżającej się koronacji tego obrazu oraz ustanowienia kościoła w Witowie sanktuarium maryjnym słowa te brzmią jako małe proroctwo, z czego się cieszę.

Maryja w tajemnicy Zwiastowania uczy nas szacunku dla życia oraz wsłuchiwania się w głos Boga, a także przypomina o obowiązku ufnej modlitwy.

Ks. Krzysztof Nalepa