Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

             Dr nauk med. ppłk Krzysztof Kafar

            Śp. Dr nauk med. ppłk Krzysztof Kafar był jednym z tych, którzy przynieśli zaszczyt naszej witowskiej parafii.  Krzysztof urodził się w 1948 roku w Poniatowie. Jak wielu innych chłopców chodził do szkoły podstawowej w Witowie. Później ukończył Liceum im. B. Chrobrego w Piotrkowie Tryb. Wyróżniał się zdolnościami, zamiłowaniem do nauk przyrodniczych, oczytaniem. W 1968 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, które ukończył w 1974 roku. Po stażu podyplomowym w 1975 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Urazowej, Polowej i Ortopedii Szpitala Klinicznego WAM, początkowo jako asystent, starszy asystent a od 1984 roku do końca jako adiunkt kliniki. W 1977 roku uzyskał I a w 1980 roku II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej. W 1983 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Wiedzę pogłębiał także za granicą, w Niemczech.  Choroba przeszkodziła mu w ukończeniu rozprawy habilitacyjnej. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w  czasopismach krajowych i zagranicznych. Wygłosił wiele referatów na specjalistycznych zjazdach ortopedów i chirurgów. Od początku swojej pracy w klinice życzliwością, sumiennością i spokojem zyskiwał sympatię zespołu lekarskiego  i chorych pozostających pod jego opieką. Także wielu znajomych i przyjaciół z naszej parafii mogło doświadczyć jego pomocy. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany przez Rektora WAM  oraz odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i wojskowymi. Zmarł po ciężkiej chorobie 7 X 1993 roku, otoczony przez środowisko, w którym żył i pracował oraz rzesze pacjentów szacunkiem i wdzięcznością. Jego pogrzeb zgromadził także wielu kolegów i przyjaciół z Poniatowa. Jest pochowany na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi.  

            Ks. Waldemar Kulbat