Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

 

Ks. Krzysztof Nalepa ur. 1 stycznia 1967 r. w Tarnowie. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi (1988 - 1994) ukończył z tytułem magistra teologii przyjmując święcenia kapłańskie 11 czerwca 1994 r. w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi z rąk arcybiskupa Janusza Bolonka, wówczas nuncjusza apostolskiego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej. Pracował w następujących parafiach: św. Małgorzaty, Panny i Męczennicy w Witowie (1994 - 1996), św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Bełchatowie (1996 - 1998), św. Józefa w Łodzi - Rudzie (1998 - 1999), Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi - Retkini (1999 - 2002), św. Józefa w Łodzi (2002 - 2005). Od 27 sierpnia 2005 r. wikariusz parafii św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Łodzi. W latach 1995 - 1998 odbył studia podyplomowe z teologii liturgii w ATK, filia w Łodzi. Pozostałe funkcje wypełniane w archidiecezji: korespondent tygodnika katolickiego "Niedziela Łódzka" z terenu dekanatów: bełchatowskiego, szczercowskiego i zelowskiego (1997 - 1998), współredaktor Wiadomości Archidiecezjalnych Łódzkich (od 1997 r.), współredaktor łódzkich kolumn tygodnika katolickiego "Niedziela" (od 1998 r.). Katechizuje w I LO im. M. Kopernika w Łodzi.