Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA ŁÓDZKA  40/ 2006 - Edycja łódzka

Ku czci św. Augustyna

   3 września w kościele pw. Św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła. Mszę św. odprawił i wygłosił kazanie oraz poprowadził procesję eucharystyczną ks. kan. Henryk Kowaliński, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maz. Kaznodzieja nawiązał do postaci Patrona, jak również zachęcił do korzystania nie tylko ze stołu odpustowego w domach rodzinnych ale przede wszystkim ze stołu eucharystycznego, do którego zaprasza nas Chrystus właśnie w tę uroczystość. Ponieważ najważniejszym w uroczystości odpustowej jest udział w spotkaniu na Eucharystii a dopiero w spotkaniu rodzinnym.

W uroczystości wzięli udział: kapłani dekanatu sulejowskiego z księdzem dziekanem Zygmuntem Czyżem na czele, przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem gminy Sulejów, Stanisławem Baryłą i przewodniczącym Rady Gminy Konstantym Rucińskim. Tradycyjnie przybyła też pielgrzymka z parafii farnej z Piotrkowa Tryb., by pokłonić się Matce Bożej w Jej wizerunku Zwiastowania i oddać cześć św. Augustynowi. Przybyli również licznie parafianie i goście, których serdecznie witał ks. kan. Grzegorz Gogol, gospodarz miejsca. Poinformował również, że już wróciły po konserwacji do piękniejącej Witowskiej świątyni dwa boczne ołtarze, właśnie św. Augustyna i św. Eustachego, do podziwiania których zachęcił. Procesja wokół kościoła z licznym udziałem asysty i orkiestry parafialnej oraz hymn “Ciebie Boga wysławiamy” i błogosławieństwo zakończyły uroczystość.

 Tekst i foto: ks. Hubert Kempiński