Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA ŁÓDZKA  44/ 2005 - Edycja łódzka

MISJE W WITOWIE

    W 1735 roku wpisano do rejestru kościelnego witowski obraz Matki Boskiej Zwiastowania jako cudowny, słynący łaskami. Z tej racji upamiętniając 270 rocznicę tego wydarzenia odbyły się w Witowie misje święte czyli specjalne rekolekcje trwające osiem dni a przeżywane co 10 lat. Przewodniczył im nowo mianowany kanonik kapituły kolegiackiej łaskiej ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz, prob. par. Karlin. Podczas spotkań modlono się o rozszerzenie kultu Matki Boskiej Zwiastowania, jak również o uświęcenie rodziny, jako Kościoła domowego. Bogactwo przeżyć przyniosło odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego jak również ponowienie przysięgi małżeńskiej. Ogromne wrażenie sprawiły odprawiane w Ogrodzie Maryjnym: różaniec i Droga Krzyżowa, jak również w nocy, w godzinie Apelu Jasnogórskiego procesja fatimska z lampionami. W czasie misji ofiarowano rodziny Parafii Matce Bożej przed jej cudownym wizerunkiem. W niedzielę, na zakończenie misji przez przedstawicieli rodzin został odczytany “Akt Zawierzenia Rodzin Miłosierdziu Bożemu”  Na zakończenie misji zostały poświęcone obrazy przedstawiające Jezusa Miłosiernego, które zawisną w domach uczestników misji. Po modlitwach w intencjach Ojca Świętego i specjalnym błogosławieństwie uczestnicy mogli uzyskać odpust zupełny. Pamiątką misji jest umieszczona na krzyżu misyjnym tabliczka z napisem “Pamiątka misji świętych przeprowadzonych przez ks. kan. Zbigniewa Kaczmarkiewicza w dniach 1 – 9 października 2005 roku w 270 rocznicę uznania za cudowny obrazu Matki Boskiej Zwiastowania. W roku śmierci Jana Pawła II”. W niedzielę na mszy świętej po odśpiewaniu radosnego hymnu “Ciebie Boga wysławiamy”  proboszcz Parafii witowskiej ks. kan. Grzegorz Gogol i wikariusz ks. Hubert Kempiński oraz parafianie wyrazili wdzięczność Księdzu Misjonarzowi za trud głoszenia misji wręczając bukiet kwiatów.

        Tekst: ks. Grzegorz Gogol, foto: arch. parafii.