Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA   34/2008 - Edycja łódzka

 

Nawiedzajmy nasze sanktuaria

Jak miłe są przybytki Twoje Panie Zastępów! Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego” (Ps 84, 2-3) „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego; kiedy więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” (Ps 42, 2-3). To uczucie tęsknoty wyrażone słowami psalmisty prawie dwa i pół tysiąca lat temu pojawia się w sercu prawie każdego człowieka. I nasza dusza się rozrzewnia, gdy wspominamy nasze spotkania z Bogiem. Miejscem takich spotkań są nasze świątynie a zwłaszcza sanktuaria. Są one miejscami poświęconymi Bogu, gdzie szczególnie ujawnia się Jego moc poprzez cuda i łaski. Miejsce to reprezentuje dla wiernych własność Boga, miejsce Jego obecności, gdzie nawiązanie kontaktu ze świętością, oddanie czci Bogu jest szczególnie łatwe.

 

Bonifraterskie Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61a

Otaczany czcią obraz Matki Bożej Bonifraterskiej Uzdrowienia Chorych, znajdujący się w kaplicy Szpitala św. Jana Bożego w Łodzi, został ukoronowany złotymi diademami. Koronowany 8 września 2006 r., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Metropolita Łódzki ustanowił szpitalną kaplicę Bonifraterskim Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, kustoszem sanktuarium jest przeor o. Albert Chmielowski Dorociak OH, sac.

 

Sanktuarium Matki Boskiej w Łasku, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła

Otoczona kultem od II połowy XVI wieku alabastrowa płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Od 400 lat sława wizerunku Matki Bożej Łaskiej przyciąga rzesze pielgrzymów. Koronacja dokonana została przez Prymasa Polski Księdza Kardynała Józefa Glempa wraz z Episkopatem Polski 25 września 2005 r. W każdą środę jest możliwość indywidualnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpienia do sakramentu pokuty, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św. w kaplicy Matki Bożej Łaskiej. Organizowane są skupienia dla grup modlitewnych i wspólne modlitwy dla młodzieży – uczniów oraz maturzystów.

 

Sanktuarium Matki Boskiej Trybunalskiej w Piotrkowie Tryb., kościół rektoralny księży Jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego

Obraz Matki Bożej Trybunalskiej otoczony kultem od 400 lat. Ukoronowany przez papieża Benedykta XVI podczas Mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Korony, które Benedykt XVI włożył na skronie Maryi i Jezusa, poświęcił jeszcze w 2004 r. papież Jan Paweł II.
Matka Boża Trybunalska została ogłoszona Patronką Polskiego Parlamentu. Nabożeństwa do Pani Piotrkowskiej odprawiane są w każdą sobotę o godz. 18.00.

 

Sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej

Miejscem obecności obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej od czterech już prawie wieków jest kościół Ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim. Obraz powstał w 1625 r. i od tamtego czasu znajduje się w bocznym ołtarzu bernardyńskiej świątyni. Obraz był otoczony kultem jako cudowny od początków jego istnienia.
Ojciec Święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej pobłogosławił złote korony dla Cudownego Obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej 19 sierpnia 2002 r. Korony zostały nałożone przez abp. Władysława Ziółka 1 czerwca 2003 r. Kult Matki Bożej Piotrkowskiej, który został wskrzeszony i ożywiony, a zarazem dopełniony koronacją Jej Cudownego Wizerunku, rozwija się. Jedną z form kultu jest także Msza św. z kazaniem i nowenną w każdą środę o godz. 19.00.

 

Sanktuarium Matki Boskiej w Skoszewach

W wybudowanym w latach 1934-36 na miejscu spalonego w 1934 r., neobarokowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Barbary znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Skoszewskiej. Jest to kopia cudownego obrazu, który spłonął wraz z kościołem 3 czerwca 1934 r.
Pierwszy obraz Matki Bożej Skoszewskiej przywędrował do Skoszew w drugiej poł. XIV w. i od tego czasu zasłynął łaskami. Obecnie do skoszewskiej świątyni przybywają liczne pielgrzymki, zwłaszcza w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Kustoszem sanktuarium jest ks. proboszcz Andrzej Warszewik.

 

Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Witowie

Skarbem zabytkowej ponorbertańskiej świątyni, położonej blisko Piotrkowa Trybunalskiego, jest otoczony od trzystu lat niezwykłym kultem obraz Matki Bożej Zwiastowania. Obraz ten już w 1735 r. uznany przez Kościół za słynący łaskami i ozdobiony srebrnymi sukienkami i koroną nadal jest otoczony czcią i modlitwą wiernych. W każdym 25 dniu miesiąca trwają modlitwy, w środy odbywa się Nowenna do Matki Bożej. 25 marca 2007 r. abp Władysław Ziółek, metropolita łódzki, w obecności wielu kapłanów i wielkiej rzeszy wiernych nałożył wizerunkowi Matki Bożej nowe korony. Do witowskiej świątyni przybywają liczne grupy pielgrzymów z kraju a nawet zza granicy. Kustoszem sanktuarium jest ks. proboszcz Franciszek Dowleszewicz.

 

Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, ul. Łąkowa 42

Skarbem sanktuarium jest mozaikowy wizerunek Jasnogórskiej Madonny, który jest darem Jana Pawła II. dla Kościoła łódzkiego. Stąd wyruszają łódzkie pielgrzymki na Jasną Górę. Od wielu lat, w pierwszą sobotę miesiąca, pod przewodnictwem biskupów łódzkich, odbywają się – przy licznym udziale wiernych – modlitwy za Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1998 r. kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi został podniesiony do godności sanktuarium. Kustoszem sanktuarium jest proboszcz parafii ks. kan. Tadeusz Weber. Główne święto sanktuarium jest obchodzone 15 sierpnia.

 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi, ul. K. Baczyńskiego 156

22 kwietnia 2001 r. Arcybiskup Łódzki dla większej chwały Bożej i duchowego pożytku wiernych nadał tutejszemu kościołowi tytuł sanktuarium. Nowo zbudowana świątynia jest miejscem regularnych nabożeństw ku czci Bożego Miłosierdzia z licznym udziałem wiernych, zwłaszcza w trzeci piątek każdego miesiąca. Wierni przybywają niemal z całego miasta, aby przed czcigodnym Obrazem Miłosiernego Chrystusa wypraszać miłosierdzie Boże i o odwrócenie zagrażających nieszczęść i klęsk.

 

Sanktuarium św. Maksymiliana w Pabianicach, ul. Jana Pawła II, 46/48

Monumentalna świątynia – sanktuarium pw. św. Maksymiliana Kolbe powstała jako pomnik życiowego dzieła św. Maksymiliana. 13 maja 1981 r. w dzień zamachu na życie Jana Pawła II został poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła. Od tego czasu kościół św. Maksymiliana stał się także wotum dziękczynnym za uratowanie życia Ojca Świętego. Duchowe promieniowanie sanktuarium św. Maksymiliana wzmogło się od czasu ustanowienia w każdą II niedzielę października Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin. Z kilku diecezji corocznie przybywa wielu wiernych z ich kapłanami. 19 października 1999 r. miało miejsce odsłonięcie cennego obrazu św. Maksymiliana pędzla B. Berniniego, po raz pierwszy wystawionego podczas beatyfikacji św. Maksymiliana w 1971 r. w Rzymie. 31 grudnia 2001 r. dekretem abp. Władysława Ziółka, metropolity łódzkiego, kościół św. Maksymiliana został ustanowiony sanktuarium. 7 lipca 2004 r. Kongregacja Kultu Bożego ogłosiła św. Maksymiliana patronem Pabianic. Kustoszem sanktuarium jest ks. prał. Ryszard Olszewski.

 

Ks. Waldemar Kulbat