Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA 46 / 1996 - Edycja łódzka

 

Nowa szkoła w Witowie

W Witowie, 17 października, została oddana do użytku nowa szkoła podstawowa. Fakt ten wzbudził wiele radości wśród miejscowej społeczności, gdyż stara szkoła, funkcjonująca jeszcze do niedawna, była bardzo zniszczona. Ponadto nie posiadała łazienek, centralnego ogrzewania, groziła zawaleniem. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 przecięciem wstęgi. Następnie burmistrz sulejowski przywitał zaproszonych gości. Po nim przemówiła dyrektor szkoły Janina Ruszkiewicz, dziękując tym osobom i instytucjom, które wsparły budowę. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy. Miejscowy parafianin, Grzegorz Dajcz, a zarazem przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, zapoznał zgromadzonych z historią powstawania tego obiektu - 16 czerwca 1992 r. ówczesny wikariusz witowski, ks. Bogdan Heliński, podczas Eucharystii dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego. Uświetnieniem uroczystości była Msza św. sprawowana przez miejscowego proboszcza, ks. Tadeusza Jędrzejaka połączona z obrzędem poświęcenia nowej szkoły. W swej homilii celebrans zwrócił uwagę na ważną prawdę, że szkoła nie tylko powinna uczyć i przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim wychowywać. W wydarzeniu uczestniczyli licznie zebrani mieszkańcy Witowa i okolicznych wiosek oraz przedstawiciele rządu, zarządu PSL i kuratorium w Piotrkowie Trybunalskim. Uroczystość zakończyła się programem artystycznym przygotowanym przez dzieci i młodzież oraz wspólnym posiłkiem. Można mieć nadzieję, że nowa, piękna szkoła rzeczywiście będzie łączyła przekazywanie wiedzy z wychowaniem, że da naszej ojczyźnie dobrych obywateli. To życzenie koresponduje ze słowami Jana Zamojskiego, wydrukowanymi na zaproszeniu informującym o tej sympatycznej uroczystości: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

Ks. Krzysztof Nalepa