Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA 32 / 2002 - Edycja łódzka

 

Odnowiony kościół ­ odnowiona pamięć

13 lipca wierni parafii pw. św. Małgorzaty w Witowie obchodzili uroczystość odpustu patronki parafii. Jednocześnie w ramach liturgii bp Ireneusz Pękalski dokonał poświęcenia odnowionej części świątyni. Prace związane z tynkowaniem i malowaniem zewnętrznych ścian kościoła są zasługą ks. kan. Grzegorza Gogola. Już przed świętami wielkanocnymi dzięki jego inicjatywie rozpoczęto prace związane z tynkowaniem i malowaniem zewnętrznej strony całego kościoła. Uczestnicy parafialnej uroczystości: bp Ireneusz Pękalski, kapłani dekanatu sulejowskiego i piotrkowskiego, kapłani pochodzący z Witowa oraz świeccy goście mogli obejrzeć ogrom dokonanych w Witowie prac. Biskup Ireneusz celebrował Mszę św., wygłosił kazanie oraz poprowadził uroczystą procesję. W kazaniu Dostojny Celebrans mówił o aktualnych wyzwaniach, jakie współczesne przemiany niosą dla wspólnoty Kościoła. Wyraził także podziw i uznanie dla dokonanych przez wspólnotę parafialną na czele z Księdzem Proboszczem w Witowie prac.
W stosunkowo krótkim czasie uporządkowano teren przykościelny i ogród. Przeprowadzono wiele prac na cmentarzu parafialnym, wzniesiono nowy parkan, doprowadzono wodę i odnowiono zabytkowy kościółek św. Marcina. Przed cmentarzem powstał parking dla samochodów. Wyremontowano i zaadaptowano kilka pomieszczeń na plebanii. Obecnie trwa malowanie starej plebanii ­ dawnej rezydencji opata Norbertanów. Zakupiono także niektóre przybory liturgiczne, wymieniając stare oraz konieczne sprzęty techniczne.
Duszpasterze witowscy troszczą się także o sprawy duchowe. Jesienią przywieziono z Częstochowy figurę Matki Bożej Fatimskiej, która odwiedza domy parafian. Oświetlono nowymi reflektorami wnętrze kościoła, a w szczególności XVIII -wieczny obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w głównym ołtarzu. W każdą środę odbywa się przed nim Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątki po wieczornej Eucharystii wprowadzono Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Od maja do października w wybrane dni wierni z parafii gromadzą się przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej na dłuższą modlitwę. Kapliczka ta stoi we wsi Witów-Kolonia i ufundował ją przed trzema laty poprzedni proboszcz ­ ks. kan. Tadeusz Jędrzejak. Od kilku miesięcy w porze nocnej dzięki pomocy władz gminnych bryła kościoła jest oświetlana, dlatego kościół w Witowie jest widoczny z drogi między Piotrkowem a Sulejowem oraz z obrzeży Piotrkowa. Już obecnie parafia przygotowuje się na odpust św. Augustyna, obchodzony w ostatnią niedzielę września, w którym licznie uczestniczą mieszkańcy Piotrkowa Tryb. i innych okolicznych parafii. Barwne witowskie odpusty to pozostałość dawnej niezwykle bogatej tradycji tej ziemi i jej historii.

 

Ks. Waldemar Kulbat