Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA 38 / 1997 - Edycja łódzka

Odpust w Witowie

Odpust w naszej kulturze religijnej to nie tylko uroczystość patrona danego kościoła, podczas której wierni mają okazję uzyskać odpusty, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy, wcześniej zgładzone co do winy na mocy sakramentu pokuty, ale to także wielki festyn odbywający się na terenie parafii z okazji tej uroczystości. Odpusty mają często wielowiekową tradycję i niesłychaną żywotność. Do tej kategorii uroczystości należy obchodzony co roku w niedzielę po 28 sierpnia (w tym roku 31 sierpnia) odpust św. Augustyna w Witowie. Ugruntowanie tradycji witowskiego odpustu wiąże się z działalnością norbertanów, których opactwo miało swoją siedzibę w Witowie od 1179 do 1819 r. Norbertanie oraz cystersi z opactwa na Podklasztorzu w Sulejowie wpłynęli na świadomość religijną mieszkańców tej ziemi.

W tym roku na odpust św. Augustyna, podobnie jak w latach ubiegłych, przybyła do Witowa piesza pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną odprawiali: ks. prał. Stanisław Socha, proboszcz parafii św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, który wygłosił okolicznościową homilię, ks. senior Ignacy Wielgus oraz ks. Waldemar Kulbat. W uroczystości uczestniczyli kapłani dekanatu piotrkowskiego i sulejowskiego oraz bardzo licznie przybyli wierni miejscowej parafii oraz z pobliskiego Piotrkowa Trybunalskiego. Warto dodać, że wspaniały klasztor ponorbertański w Witowie, którym obecnie opiekuje się ks. proboszcz Tadeusz Jędrzejak, jest skarbnicą wielu dzieł sztuki i podobnie jak sulejowskie Podklasztorze zasługuje na poznanie jego zabytków i historii.

 

Ks. Waldemar Kulbat