Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

Siostry Męczennice z Witowa wspomniane w katalogu pt. Najsławniejsze godne wspomnienia  Norbertanki

Tłumaczenie z niemieckiego: Po napadzie i zniszczeniu Rosji Tatarzy uderzyli na Polskę. Nie mieli względów dla nikogo, ani dla duchownych ani dla świeckich. Zdobyli także klasztor w Witowie. Siostry, z wyjątkiem trzech, którym udało się schronić w lesie, wzięte do niewoli umacniały się wzajemnie w postanowieniu aby bronić swojego dziewictwa i nie zdradzić katolickiej wiary. W okrutny sposób zostały umęczone w 1242 roku. Wspomnienie liturgiczne Sióstr Męczennic z Witowa 14 marca.

W oryginale

Praemonstratensi Illustri

Noteworthy Norbertines

Nomen / Name: Schwestern von Witow

Domus / House: Witow

Natio / Nation: Poland

Dies Ferialis / Memorial Date: 14 MAR

Vita / Life:

Nach dem Überfall und der Zerstörung Rußlands breiteten sich die Tartaren im Königreich Polen aus. Dabei schonten sie weder Profanes noch Sakrales; so bemächtigten sie sich auch des Klosters Witow. Die Schwestern, mit Ausnahme von dreien, die sich in den Wald flüchten konnten, bestärkten sich gegenseitig in dem Entschluß, ihre Jungfräulichkeit zu bewahren und dem katholischen Glauben treu zu bleiben. Auf schreckliche Weise wurden sie 1242 ums Leben gebracht.

Fontes / Sources/ źródła:

·        Lienhardt 84

·        Van Craeywinckel II 66

·        Van Spilbeeck 45