Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA 14 / 1997 - Edycja łódzka

Siostry Oblatki w archidiecezji łódzkiej

Siostry Oblatki Serca Jezusa nie są w Polsce licznym zgromadzeniem. Na terenie naszej archidiecezji przez prawie czterdzieści lat rozwijały swą działalność w jedynym domu w Poniatowie (parafia Witów). W ubiegłym roku w związku z decyzją przełożonych siostry opuściły ten dom, opuszczając zarazem archidiecezję. Fakt ten skłania do przedstawienia po krótce historii ich działalności.

Zgromadzenie Sióstr Oblatek Serca Jezusa powstało we Francji w ubiegłym stuleciu. Założycielką jest Ludwika Teresa de Montaignac (1820-1885), którą Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował w Rzymie 4 listopada 1990 r.
8 września 1843 r. Ludwika Teresa złożyła ślub Sercu Jezusa jako wyraz oblacji (ofiarowania się). Dzięki zapałowi apostolskiemu skupiło się wokół niej wiele kobiet. Powoli kształtowało się Zgromadzenie, które papież Leon XIII zatwierdził w 1881 r. Swe powołanie oblatki realizują w różnorakich formach apostolstwa. Nie wyróżniając się zewnętrznie habitem, starają się przenikać środowisko duchem ewangelicznym. Ukazują radość, jaką daje świadomość przynależności do Boga i w świecie rozdartym podziałami świadczą innym miłość. Zgromadzenie od chwili swego powstania stara się odpowiadać na potrzeby miejsca i czasu i służy pomocą diecezjom i parafiom.
Do Polski siostry przybyły w 1894 r., osiedlając się w Krakowie. Potem powstały domy w Poznaniu i Częstochowie. W latach pięćdziesiątych, gdy proboszczem w Witowie był ks. kan. Leonard Wideński, zakonnice przybyły do tej parafii, przyjmując od jednej z pań dom ofiarowany w zamian za opiekę nad nią. Początkowo ich działalność w Poniatowie była prężna. Katechizowały dzieci, organizowały pomoc charytatywną, odwiedzały chorych, pomagały misjom, pielęgnowały kościół parafialny. W miarę upływu czasu Zgromadzenie liczebnie słabło i dlatego działalność zewnętrzna stawała się skromniejsza. Niektóre siostry, mając kłopoty ze zdrowiem, oddawały się tylko modlitwie.

Ta prawie czterdziestoletnia obecność Zgromadzenia Sióstr Oblatek Serca Jezusa w naszej archidiecezji - na terenie parafii Witów - na pewno przyczyniła się do tego, że Chrystus rodził się w sercach ludzkich i wzrastał w nich. Takie było właśnie pragnienie Matki Założycielki, kierowane do sióstr.

Dziś dziękujemy Bogu za ich posługę, za dobro od nich otrzymane, a zmarłe zakonnice polecamy Bożemu miłosierdziu.

Ks. Krzysztof Nalepa