Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

Ks. prałat Stanisław Socha, ur. 26 XI 1931 w Jasieniu, święcenia kapłańskie 30 VI 1957 Łódź, kapelan Jego Świątobliwości 6 XII 1992, kanonik honorowy Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej 15 VI 2000. Proboszcz parafii św. Jakuba w Piotrkowie /Fara/, dziekan dekanatu piotrkowskiego, w latach 1967-1975 proboszcz parafii Witów. W sierpniu 1975 r. objął parafię św. Mikołaja w Wolborzu i w krótkim czasie został mianowany Dziekanem Dekanatu Piotrków-Wschód. Na początku września 1990 roku został mianowany proboszczem parafii farnej św. Jakuba Ap.  w Piotrkowie Trybunalskim. W połowie grudnia tegoż roku został mianowany dziekanem Dekanatu Piotrkowskiego, który obejmuje siedem parafii i trzy kościoły rektorskie. Ks. prałat odznacza się wielką troską o powierzone mu parafie. Jest wybitnym duszpasterzem, który poza wielkim wkładem w sprawy gospodarcze oraz duszpasterskie parafii ma wielkie zasługi w integracji społeczeństwa miasta i dekanatu.

Ksiądz Dziekan m.in. miał duży udział w organizacji wraz z Radą i władzami Miasta  uroczystości 500-lecia Parlamentaryzmu Polskiego w końcu stycznia 1993 roku. Pod koniec lat 90-tych  współdziałał z Radą Miasta w ustawieniu dużego Krzyża metalowego i pomnika Jana Pawła II w centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Ksiądz Dziekan bierze czynny udział w życiu miasta: nabożeństwach patriotyczno-religijnych, akademiach wielu ugrupowań społecznych miasta  (zawsze przemawia i krzepi ciepłym słowem), otacza troską duszpasterstwo młodzieży w piotrkowskich kościołach, a także organizuje pomoc charytatywną dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej.

Ks. Prałat, w 2007 roku obchodził Jubileusz 50-lecia kapłaństwa, nadal uczestniczy w różnych akcjach społecznych i jest bardzo ceniony przez społeczność piotrkowską, która wyraziła to w dzień Jubileuszu 8 lipca 2007 roku w Kościele farnym. Obecni na uroczystości wyrazili Księdzu Dziekanowi wdzięczność za wielki wkład pracy i życzyli dalszego owocnego działania na rzecz  miasta.

21 grudnia 2007 roku w salach Zamku Królewskiego w Piotrkowie Tryb.  odbyło się  uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta księdzu prałatowi Stanisławowi Socha, nadanego  Uchwałą  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Ks. Waldemar Kulbat