Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA   48/ 2006 - Edycja łódzka

Szkoła Podstawowa w Witowie im. Jana Pawła II

          Rada rodziców, Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Witowie rozpisała konkurs na patrona Szkoły. Z różnych propozycji ogromna większość społeczeństwa wybrała patronem Jana Pawła II. Została ta propozycja przedstawiona Radzie Gminy Sulejów, która to na sesji 31 marca 2006 roku podjęła uchwałę nadającą Witowskiej szkole patrona. Po uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim zaplanowano uroczyste nadanie imienia na dzień 17 października w łączności z Dniem Papieskim. Na ten dzień zaplanowano również poświęcenie sztandaru szkoły, który wykonały siostry Karmelitanki Bose w Łodzi. Na sztandarze tym oprócz godła państwowego umieszczono podobiznę Jana Pawła II błogosławiącego z okna Domu Ojca. Uroczystości te rozpoczęły się mszą świętą w kościele Witowskim, którą po uroczystym odsłonięciu cudownego obrazu Matki Bożej Zwiastowania celebrował Metropolita Łódzki Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek. Celebrans w homilii przybliżył nam postać patrona szkoły Jana Pawła II jak również uświadomił nam przywileje i obowiązki wynikające z otrzymania patrona. Po komunii odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły i uroczyste przekazanie go przez Radę Rodziców dyrekcji szkoły a następnie uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Po błogosławieństwie pasterskim na czele ze sztandarem przeszliśmy do szkoły na drugą część uroczystości zawierającą podziękowania darczyńcom, sponsorom i zasłużonym osobom oraz piękną część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Witowie, która zakończyła uroczystość.

Ks. Hubert Kempiński