Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA  31/2008 - Edycja łódzka

Uroczystości w witowskim Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania

W niedzielę 13 lipca 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania w Witowie odbyły się uroczystości odpustu  patronki parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy oraz jubileuszu 40 i 11 rocznicy kapłaństwa.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył obchodzący jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. prałat Waldemar Kulbat, pochodzący z parafii witowskiej; koncelebrowali o. Mariusz Ratajczyk CP, przełożony klasztoru pasjonistów w Łodzi, obchodzący 11 rocznicę święceń kapłańskich, także ziomek tutejszej parafii, oraz miejscowi kapłani: ks. Franciszek Dowleszewicz, proboszcz oraz ks. Maciej Piskorski wikariusz. Przybyli  kapłani dekanatu sulejowskiego na czele z dziekanem, ks. kan. Zygmuntem Czyżem. Wśród wiernych nie zabrakło członków rodzin obu jubilatów.

W homilii o. Mariusz Ratajczyk nawiązując do historii życia św. Małgorzaty, w którym zajaśniała ona cnotą niezłomnej wierności Bożemu prawu, wskazał na aktualność przesłania, które patronka parafii kieruje ku współczesnemu człowiekowi. Także dzisiaj chrześcijanin jest narażony na pokusę niewiary, zwątpienia, załamania wobec ateistycznych i hedonistycznych prądów współczesnej kultury. Chociaż żyjemy w kraju od tysiąca lat chrześcijańskim jednak ustawicznie kwestionowane jest prawo Boże, zwłaszcza prawo do życia, chrześcijańskie wartości a zwłaszcza obecność chrześcijaństwa w dziedzinie publicznej, co oznacza sprzeciw wobec nakazu ewangelizacji czyli głoszenia nauki Chrystusa.

Ks. Waldemar Kulbat podziękował ks. Proboszczowi oraz zebranym za zaproszenie i udział w dziękczynnej modlitwie. Wyraził radość z odwiedzin we wspaniałym sanktuarium witowskim, które zajaśniało blaskiem po przeprowadzonych przez poprzedniego proboszcza ks. kan. Grzegorza Gogola pracach konserwatorskich. Obecny ks. Proboszcz kontynuuje to dzieło odnawiając kolejne zabytkowe ołtarze i ambonę. Nawiązując do epizodów własnego dzieciństwa związanego z nawiedzaniem witowskiej świątyni wyraził nadzieję, że także młode pokolenie odpowie na głos Bożego powołania oddając się na służbę Bogu. Tak jak księża Józef i Franciszek Olczykowie,  jak ks. Stanisław  Piwowarski, którzy odeszli już do Pana po wieczną nagrodę, jak nieobecny o. Józef Łągwa TJ/ obchodzący także 30-lecie kapłaństwa/ oraz ks. Mariusz, wielkodusznie przyjmą wielki dar powołania, aby nie zabrakło szafarzy Eucharystii i głosicieli słowa Bożego. Celebrans poświęcił także pięknie odnowioną ambonę z XVII wieku.

Procesja z Najświętszym Sakramentem oraz uroczysty hymn „Ciebie Boga wysławiamy” były wspaniałym końcowym akcentem tej uroczystości.

Ks. Mariusz Wojturski

Patronką parafii jest św. Małgorzata, Dziewica i Męczennica pochodząca z Antiochii/ drugim św. Augustyn, Doktor Kościoła/. Według tradycji była córką pogańskiego kapłana. Po przedwczesnej śmierci matki została oddana pod opiekę piastunce. Ta ją doprowadziła do poznania nauki Pana Jezusa i do chrztu świętego. Podczas prześladowania, za panowania cesarza Dioklecjana (284-305) została uwięziona. Podobno była bardzo piękna. Namiestnik rzymski,  chciał ją pojąć za żonę. Ona jednak stanowczo mu odmówiła, twierdząc, że ma już Oblubieńca, Jezusa Chrystusa. Namiestnik kazał Małgorzatę uwięzić i usiłował skłonić do odstępstwa obietnicami i groźbami. Kiedy te zawiodły, nakazał zastosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury. Następnie wrzucono ją do więzienia, grożąc jej jeszcze większymi mękami. Kiedy nadal obstawała przy wierze, została ścięta. Św. Małgorzata  należała do najbardziej znanych i popularnych świętych w średniowieczu. Ku jej czci św. wystawiono na Zachodzie wiele kościołów. Wspomnienie jej przypada 13 lipca, gdyż tego dnia miała ponieść śmierć męczeńską w latach 303-305. Ku czci św. Małgorzaty, męczennicy, wystawiono w Polsce ponad 70 kościołów.