Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

NIEDZIELA 17/2007- Edycja łódzka

Wielki dzień Witowa

Dzień rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej Zwiastowania, 25 marca 2007 roku, to jeden  z najwspanialszych dni w ponad 800 letniej historii parafii. Do tej uroczystości przygotowywano się od dawna. Najpierw było gruntowne odnowienie zabytkowej świątyni i niezliczone prace renowacyjne w budynkach kościelnych i na cmentarzu. Gospodarskiej trosce ks. Proboszcza Grzegorza Gogola towarzyszyła duszpasterska intuicja i rozpoznanie ducha i tradycji tej ziemi, rozmodlonej niegdyś przez zakon norbertanów. Niezwykłym skarbem  zabytkowej świątyni okazał się otoczony od trzystu lat niezwykłym kultem obraz Matki Bożej Zwiastowania. Obraz ten już w 1735 roku uznany przez Kościół za słynący łaskami i ozdobiony srebrnymi sukienkami i koroną nadal jest otoczony czcią i modlitwą wiernych. Z inicjatywy ks. Proboszcza dla przybywających pielgrzymów w ogrodzie parafialnym powstały ścieżki maryjne, droga krzyżowa, kapliczka Matki Bożej. W każdym 25 dniu miesiąca trwają modlitwy, w środy odbywa się Nowenna do Matki Bożej. Przygotowanie do uroczystości rozpoczęły misje przeprowadzone w 2005 roku. Natomiast 25 września ub. roku rozpoczęło się bezpośrednie przygotowanie, które zakończyła renowacja misji św. przed samą uroczystością. Popularyzacji wiedzy o historii parafii pomagały wydane historyczne opracowania jej dziejów i foldery.

Na uroczysty dzień Opatrzność Boża podarowała wspaniałą pogodę. Przybyłego ks. abpa Władysława Ziółka, metropolitę łódzkiego, członków kapituły katedralnej łódzkiej i kolegiackiej łaskiej, kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych z archidiecezji i z poza jej granic, alumnów, braci i siostry zakonne oraz osoby życia konsekrowanego, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych powitał ks. Proboszcz kan. Grzegorz Gogol. Przybyli licznie przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, poczty sztandarowe. Ks. Proboszcz powitał również asystę parafialną, orkiestrę, liturgiczną służbę ołtarza,  scholę oraz  wiernych: dzieci, młodzież, dorosłych,  chorych i niepełnosprawnych, a także  pielgrzymów z Piotrkowa, Łodzi, Zelowa, Bełchatowa, Sulejowa, Głowna, Moszczenicy, Łękawy i wielu innych.

Księdza Arcybiskupa duszpasterz  parafii poprosił o poświęcenie i nałożenie korony na skronie Matki Bożej. Ta korona, zaznaczył,  to votum, jakie składali  parafianie w swoich modlitwach i cennych przedmiotach, by w ten sposób uhonorować Matkę Najświętszą.

W okolicznościowym kazaniu Metropolita łódzki nawiązując do tajemnicy Zwiastowania Pańskiego powiedział m.in.: Rozważamy dziś tę tajemnicę wpatrując się w niezwykły obraz Matki Boskiej Zwiastowania, który od dawna cieszy się tutaj, w witowskiej świątyni, szczególnym nabożeństwem wiernych, przed którym przez wieki zanosili swe ufne modlitwy tutejsi mieszkańcy i przybywający pielgrzymi, doznając licznych łask przez wstawiennictwo Maryi. Rozważamy dziś tajemnicę Zwiastowania Pańskiego, włączając się w ogólnopolskie obchody Dnia Świętości Życia”. Ks. Arcybiskup wezwał zebranych do modlitwy błagalnej w intencji bezwarunkowego szacunku wobec życia każdego człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.  Odwołał się przy tym do nauk Jana Pawła II, który “Przypominał nam..., że Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności. I że Ewangelia uczy wrażliwości na każdego człowieka. Tłumaczył, że obrona prawa do życia obowiązuje wszystkich ludzi, ponieważ nie jest to tylko kwestia światopoglądu, czy prawa religijnego, ale jest to po prostu prawo człowieka – prawo najbardziej podstawowe, fundamentalna zasada wpisana w sumienie każdego człowieka, któremu Bóg dał przykazanie: nie zabijaj”. Metropolita łódzki nawiązując do nauki Jana Pawła II mówił o rodzinie jako miejscu świętości życia, o niezwykłym powołaniu kobiety jako żony i matki, o powołaniu mężczyzny, który na wzór św. Józefa ma bronić życia dziecka, razem z żoną troszczyć się o jego rozwój i świętość. Jednak tylko rodzina “silna Bogiem może nauczyć szacunku dla świętego daru życia, szczególnie wobec najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Wpatrujemy się w obraz Matki Bożej Zwiastowania, który za chwilę przyozdobiony zostanie drogocennymi koronami... Przeżywając więc dzisiejszą uroczystość, jak nie zwrócić się do Maryi i nie zawierzyć Jej macierzyńskiej pamięci wszystkich, którzy należą do parafii w Witowie; wszystkich, którzy tu chętnie przychodzą, chcąc uprosić potrzebne dla siebie łaski? Chcemy to uczynić z całego serca, wierząc w Jej szczególną opiekę i orędownictwo”.

 Zwracając się do Gospodarza parafii i wiernych ks. Arcybiskup powiedział:

Patrząc na wizerunek Matki Bożej Zwiastowania trzeba jeszcze koniecznie zwrócić uwagę na piękno sakralnej przestrzeni, w której się znajduje. Ta zabytkowa witowska świątynia przeżywa swój prawdziwy renesans, odkąd otoczył ją troską obecny proboszcz, ksiądz kanonik Grzegorz Gogol. Długo by trzeba opowiadać, ile tu się zmieniło w ciągu dość krótkiego czasu. Ale przecież Wy, Bracia i Siostry, witowscy parafianie najlepiej o tym wiecie, bo jesteście tego świadkami. A nawet więcej, jesteście tego wspaniałego i imponującego dzieła odnowienia Waszego kościoła współautorami. Dlatego i Wam należą się podziękowania i gratulacje, które składam na ręce Ojca tej parafialnej wspólnoty – Waszego Proboszcza, dzięki którego zapobiegliwości, gospodarności, a nade wszystko pasterskiej miłości zawdzięczamy obecne piękno tego Domu Maryi. Módlmy się, aby za przyczyną Matki Bożej Zwiastowania obudziła się w naszych sercach tęsknota za prawdziwym Bożym życiem, za życiem świętym. Niech Pani Witowskiej ziemi uzdolni nas do obrony każdego życia; niech uwrażliwia nas na los biednych, cierpiących i chorych; niech nauczy nas troszczyć się o świętość życia naszych rodzin”.

Po uroczystym hejnale ks. Arcybiskup poświęcił drogocenną koronę, wraz z ks. Proboszczem wstąpił na przygotowany podest i umocował ją na Obrazie.

Po komunii św. Metropolita łódzki odmówił akt zawierzenia Matce Bożej w witowskim obrazie, a ks. prał. Ireneusz Kulesza odczytał akt ustanowienia w witowskiej świątyni sanktuarium oraz nominacji ks. proboszcza na jego kustosza. Odśpiewano pieśń “Witaj Królowo”.

Następnie nowo mianowany ks. Kustosz czyli opiekun sanktuarium podziękował ks. Arcybiskupowi za dar Eucharystii, rekoronację, oraz za ogłoszenie witowskiego kościoła Sanktuarium Maryjnym. “To dla nas wielka radość ale i zobowiązanie, aby rozwijać kult i cześć do Matki Bożej w naszej świątyni”- podkreślił. Dziękowano również ks. Proboszczowi za tak wspaniałe przygotowanie duchowe i materialne  uroczystości: ...”wiele mówiłeś o Matce Bożej, zaszczepiałeś w nas miłość do Niej. I teraz spełniły się Twoje, Księże Proboszczu, marzenia o koronacji i utworzeniu Sanktuarium maryjnego. Drogi Księże Kanoniku niech Pani Nasza w cudownym obrazie nigdy Cię nie opuszcza”.

Niech te życzenia obejmą wszystkich, którzy prowadzeni światłem wiary będą przybywać do witowskiego sanktuarium przynosząc radości i smutki swojego życia, niech tutaj doznają otuchy i pociechy.

 ks. Waldemar Kulbat