Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA 32/2011 - Edycja łódzka

Witów Ku czci św. Małgorzaty

Odpust św. Małgorzaty to jedna  z dwóch głównych uroczystości, które Witowska wspólnota parafialna obchodzi w okresie wakacji. Jak co roku przyciąga wiernych oraz ich rodziny z okolicznych miejscowości, głównie z Piotrkowa Tryb. Drugi wielki odpust, ku czci św. Augustyna, obchodzony w niedzielę po 28 sierpnia, kończy okres wakacyjny. Tradycja odpustów wywodzi się z zamierzchłej wspaniałej przeszłości, kiedy w Witowie działali norbertanie. W tym roku uroczystej sumie odpustowej przewodniczył o. Krzysztof Wesołowski OCD, przeor klasztoru karmelitów Łodzi. Współcelebrowali o. Mirosław Salomoński OCD, ks. Michał Ceglarek, oraz składający tę relację. Przybyli księża dekanatu sulejowskiego, z dziekanem ks. Kan. Zygmuntem Czyżem na czele. W homilii o. Krzysztof wyjaśniał  wiernym istotny cel przeżywanego liturgicznego misterium: uwielbienie i poznanie wielkości i dobroci Boga. Zlaicyzowana mentalność wielu współczesnych sprawia, że nie zdają sobie oni sprawy, że celem ludzkiej egzystencji na tym świecie jest uwielbienie i poznanie Boga. Nawet w wieczności nigdy nie poznamy w pełni tajemnicy Boga, który pragnie naszego doczesnego i wiecznego szczęścia. Odnosząc się do św. Małgorzaty Męczennicy,  jej świadectwa i wzoru, który nam zostawiła kaznodzieja podkreślił związek świętości z jej źródłem, którym jest Bóg. Czymś najbardziej istotnym jest nasza relacja, czyli nasz związek  z Bogiem. To sam Bóg jest źródłem siły słabych ludzi, którzy dzięki Niemu stawali się zdolni do świadectwa, które niekiedy prowadziło do męczeństwa. Dzisiaj, kiedy wielu ulega presji laicyzmu, poddaje się  ideologii poprawności politycznej, czy dyktatowi mediów, które usiłują obalić prawo Boże czy prawo naturalne, wyznawca Chrystusa musi być zdolny do świadectwa wobec bezbożnego świata. Po zakończonej liturgii ks. proboszcz poprosił Celebransa o poświęcenie dwóch odnowionych ołtarzy: ku czci św. Małgorzaty Męczennicy i św. Norberta z Xanten. Procesja eucharystyczna, w której uczestniczyli wierni oraz hymn „Ciebie Boga wysławiamy” były końcowym aktem uroczystości. Proboszczem parafii jest od 2007 roku ks. Kan Franciszek Dowleszewicz, wikariuszem ks. Michał Ceglarek. Ks. proboszcz z wielką konsekwencją kontynuuje dzieło swoich poprzedników, których zasługą jest zachowanie dziedzictwa wspaniałej przeszłości Witowa. Obok odnowienia ołtarzy przeprowadzono także poważne prace na plebanii. Ks. prałat Stanisław Socha, ks. Kan. Stanisław Ciosek, ks. Kan. Grzegorz Gogol – poprzedni proboszczowie, wszyscy wnieśli wielki wkład do obecnego stanu świątyni, która zadziwia swoim pięknem i słusznie jest przedmiotem dumy parafian. Do świątyni, która z racji istniejącego od XVIII wieku kultu Obrazu Matki Bożej została podniesiona do rangi sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania, przybywają grupy pielgrzymów. Dlatego, zwłaszcza w okresie letnim, warto odwiedzić sanktuarium w Witowie. Obok podziwiania wspaniałych,  sięgających XV wieku obrazów, można zwiedzić istniejące przy kościele muzeum, oraz oglądać bramę obronną z XV i inne relikty dawnej świetności.

Ks. Waldemar Kulbat