Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA   32/2012 - Edycja łódzka

Witów. Ku czci św. Małgorzaty

15 lipca 2012 roku w kościele pw. Św. Małgorzaty Męczennicy i św. Augustyna w Witowie odbyły się uroczystości odpustu parafialnego. Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. Michał Ceglarek, doktorant Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Koncelebrowali: ks. Kan. Franciszek Dowleszewicz, proboszcz parafii, ks. Michał Czarnecki i ks. Waldemar Kulbat. Przybyli księża dekanatu sulejowskiego pod przewodnictwem dziekana ks. kan. Zygmunta Czyża. Ks. Michał Ceglarek w kazaniu ukazał znaczenie kultu św. Małgorzaty jako świadka wiary, wzór życia w którym punktem odniesienia jest Bóg. Taka postawa prowadzi do zakwestionowania kultury materializmu praktycznego i konsumizmu. Kult św. Małgorzaty dzięki  zakonowi norbertanów, a zwłaszcza jego założycielowi św. Norbertowi  bardzo wcześnie rozwijał się na naszych ziemiach. Jego potwierdzeniem w Witowie są liczne obrazy ze scenami z życia św. Małgorzaty. Procesja eucharystyczna z udziałem asysty, służby liturgicznej i orkiestry parafialnej zakończyła uroczystość.

Jak co roku na odpusty do Witowa przybywają wierni z Piotrkowa Trybunalskiego i sąsiednich parafii. Parafia Witowska sięgająca swoimi historycznymi korzeniami XII wieku zawdzięcza swoje znaczenie zakonowi norbertanów. Po zniszczeniu przez Tatarów w XIII wieku klasztoru norbertanek, Witów był klasztorem męskim. Działający od XIII wieku Norbertanie wybudowali w latach 1730-1784 na miejscu poprzedniego kościoła wspaniałą barokową świątynię, w której przechowały się dawne obrazy, nagrobki opatów i biskupów oraz inne pamiątki dawnej świetności. Barwne dzieje witowskich norbertanów zakończył ukaz carski likwidujący klasztory na terenie zaboru rosyjskiego. W kościele znajduje się wiele cennych obrazów i dzieł sztuki które są pamiątką dawnej historii. Największym skarbem parafii jest koronowany obraz Najświętszej Maryi Panny otoczony od trzystu lat niezwykłym kultem obraz Matki Bożej Zwiastowania. Obraz ten już w 1735 roku uznany przez Kościół za słynący łaskami i ozdobiony srebrnymi sukienkami i koroną nadal jest otoczony czcią i modlitwą wiernych. Dzień rekoronacji cudownego obrazu Matki Bożej Zwiastowania, 25 marca 2007 roku, to jeden z najwspanialszych dni w ponad 800 letniej historii parafii. W tym dniu ks. abp Władysław Ziółek metropolita łódzki w obecności wielu kapłanów i wielkiej rzeszy wiernych nałożył wizerunkowi Matki Bożej nowe korony. Do witowskiej świątyni przybywają pielgrzymi. Popularyzacji wiedzy o bogatej historii parafii pomagają wydane historyczne opracowania jej dziejów i foldery. Wiele cennych informacji z historii i wydarzeń parafii zawiera  strona internetowa www.parafiawitow.netstrefa.com

Tekst i foto: Ks. Waldemar Kulbat