Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA  24/2009 - Edycja łódzka

 

Witów.  Wizytacja w sanktuarium Zwiastowania NMP

Kościół w swojej mądrości duszpasterskiej i zasadach prawa kanonicznego przewiduje wizytacje kanoniczne w pięcioletnich odstępach czasowych. Wizytacja ma na celu poznanie problemów wspólnoty parafialnej zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym. Ponadto obecność Biskupa jako uosobienie Dobrego Pasterza ma wiernych umocnić i utwierdzić w wierze. Te słowa skierował do bpa wizytatora Ireneusza Pękalskiego w swoim powitaniu w dniu 17 maja 2009 r. proboszcz parafii ks. Kan. Franciszek Dowleszewicz. Ponieważ w dniu wizytacji minęła 60 rocznica męczeńskiej śmierci ks. prob. Rocha Łaskiego, zamęczonego przez funkcjonariuszy UB, dlatego ks. proboszcz poprosił ks. Biskupa o odprawienie mszy św. w intencji kapłana męczennika. Bolesne doświadczenia przeszłości powinny być szkołą niezłomności i ufnej wiary na przyszłość. Ten wymiar zdaniem ks. proboszcza może zrealizować młodzież, która przyjmuje  sakrament bierzmowania.

Biskup Ireneusz zwracając się do młodzieży oraz zgromadzonych wiernych nawiązał do 30 rocznicy wielkich wydarzeń „bierzmowania narodu”, do niezwykłej modlitwy Jana Pawła II wypowiedzianej podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny: „Niech zstąpi Duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. O tych słów rozpoczęła się wielka przemiana, która nadal się dokonuje przez świadectwo wiernych. Umocnienie przez przyjęcie sakramentu Bierzmowania ma być początkiem wielkiej pracy, w której młodzież ma swój wielki udział. Sakrament Bierzmowania jest początkiem a nie końcem formacji! Wspominając kapłanów pochodzących z parafii ks. biskup wyraził nadzieję, że znów ktoś z młodych odpowie na głos powołania , kontynuując  tradycje parafii. Bowiem to powołania są znakiem żywotności parafii. Ponadto świadectwo wierności kapłanów, naszych wielkich poprzedników jest dla nas przykładem i wezwaniem do apostolstwa i ewangelizacji w naszych trudnych czasach. Ks. Biskup wyraził wdzięczność kapłanom pracującym w parafii oraz poprzedniemu ks. proboszczowi za ich troskę o dobro parafii.

Z racji wizytacji pasterskiej ks. Proboszcz złożył wobec Biskupa i wiernych sprawozdanie. W sprawozdaniu został ujęty duchowy jak i materialny wymiar życia parafialnego. Parafia jest miejscem liturgii eucharystycznej, pogłębienia duchowego przez rekolekcje adwentowe i wielkopostne, udzielanie sakramentów św. W parafii ponadto działają grupy religijne: koła Żywego Różańca, Asysta, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Orkiestra, ministranci i schola. W sprawozdaniu zostały przedstawione poszczególne formy modlitwy i liturgii zwłaszcza związanej z maryjnym charyzmatem sanktuarium. O zaangażowaniu wiernych świadczy liczny ich udział w  życiu sakramentalnym parafii, troska o dekorowanie kościoła. Istnieje  dobra współpraca z nauczycielami i rodzicami. W dziedzinie materialnej kontynuowane są prace renowacyjne i konserwatorskie. Szczegółowe sprawozdania złożyli ponadto przedstawiciele  grup duszpasterskich, młodzieżowych.

Na zakończenie przedstawiciele parafii oraz bierzmowanej młodzieży wyrazili podziękowanie za udzielenie sakramentu bierzmowania przyrzekając jednocześnie modlitwę w intencji powołań kapłańskich.  Pięknie odnowiony kościół w Witowie jest prawdziwą perłą XVII wiecznej barokowej architektury. Jednak w swoim wnętrzu ukrywa skarby z dalekiej przeszłości – stare obrazy z XV i XVI wieku. W kościele znajduje się też muzeum, w którym możemy oglądać pozostałości z dawnego kościoła. W okresie letnim w murach dawnego klasztoru o niezwykłej akustyce rozbrzmiewają wspaniałe koncerty w wykonaniu prawdziwych mistrzów.  Obok kościoła znajduje się piękna kapliczka i Droga krzyżowa nawiązująca do dawnych form ludowej pobożności. Nic dziwnego, że do Witowa przybywają spragnieni duchowego piękna pielgrzymi. 

        Tekst i foto: ks. Waldemar Kulbat