Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

NIEDZIELA 39 / 2002 - Edycja łódzka

 

Z życia parafii Witów

Od niepamiętnych czasów niedziela po 28 sierpnia w kościele parafialnym w Witowie jest odpustem ku czci św. Augustyna. Choć główną patronką kościoła jest św. Małgorzata, Panna i Męczennica, dzień św. Augustyna ściąga do parafii dużą liczbę wiernych. Tradycja ta sięga odległej przeszłości, gdy jeszcze w Witowie prosperowało znane w Rzeczypospolitej opactwo norbertanów. Zakon ten swą regułę oparł na wskazaniach św. Augustyna i w swych świątyniach oddawał mu cześć. Jeden z bocznych ołtarzy w kościele w Witowie przedstawia postać tego świętego. Jak podają dawne przekazy, św. Augustyn zasłynął jako wspaniały orędownik przed Bogiem, broniąc ludzi przed różnymi nieszczęściami.

Tegoroczny odpust przypadł na niedzielę 1 września. Przewodniczył mu ks. prał. Andrzej Dąbrowski - wikariusz generalny i kanclerz Kurii Archidiecezjalnej. Na początku Mszy św. Ksiądz Prałat odczytał dekret Arcybiskupa łódzkiego nadający parafii św. Małgorzaty w Witowie drugi tytuł - św. Augustyna. Do tej pory nie było żadnego dokumentu, który potwierdzałby możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych tego dnia. Tak naprawdę można było uzyskać odpust cząstkowy na mocy decyzji poprzedniego biskupa łódzkiego Józefa Rozwadowskiego, który w miejsce słynnego odpustu porcjunkulli (praktykowanego w każdej świątyni) pozwolił oddawać cześć św. Augustynowi. W bieżącym roku sprawy te zostały uporządkowane dzięki staraniom proboszcza - ks. kan. Grzegorza Gogola. Kościół w Witowie otrzymał nowego, choć znanego patrona.
W uroczystości odpustowej uczestniczyło bardzo dużo wiernych, przybyli kapłani z dekanatu sulejowskiego oraz piesza pielgrzymka z klasztoru Ojców Bernardynów w Piotrkowie Tryb. Tegoroczny odpust był nie tylko festynem i świecką zabawą, lecz możliwością uzyskania szczególnych łask Bożych. W tym miejscu wypada jeszcze odnotować inne radosne sprawy parafii Witów. Otóż 22 sierpnia po raz pierwszy po rannej Mszy św. wyruszyła Piesza Pielgrzymka z Witowa na Jasną Górę. W Lubieniu pielgrzymi (których było ponad 40) połączyli się z pielgrzymami dekanatu sulejowskiego. Na Jasnej Górze przebywali dwa dni - 25 i 26 sierpnia. W nocy 26 sierpnia w kaplicy Cudownego Obrazu mieli swoją Mszę św. Przewodniczył jej ks. kan. Zygmunt Czyż - proboszcz z Sulejowa, a kazanie wygłosił ks. kan. Grzegorz Gogol. 27 sierpnia po Mszy św. o godz. 6.30 w Bazylice pielgrzymi udali się w drogę powrotną. W Lubieniu grupa witowska rozdzieliła się i wracała sama do swej parafii. Pielgrzymi zostali powitani przez orkiestrę parafialną.
Na zakończenie wypada dodać, że tematyka związana z zakonem norbertanów ciągle na różne sposoby jest podejmowana. W bieżącym roku w Polsce odbyły się dwie wystawy poświęcone dziedzictwu tego zakonu. Na wiosnę w Muzeum w Rybniku otwarto wystawę pt. Norbertanki ... całkowicie oddać się Bogu, pod koniec czerwca w Galerii "Dawna Synagoga" w Nowym Sączu wystawę pt. Norbertanie i Jezuici - wspólne dziedzictwo fundacji jagiellońskiej w Nowym Sączu. Towarzyszące tym wystawom opracowania niejednokrotnie przypominają i nawiązują do wspaniale funkcjonującego opactwa w Witowie. Dlatego wszystkie obecne inicjatywy podejmowane przez Proboszcza parafii Witów są kontynuacją i podkreśleniem wspaniałej historii tego miejsca.

 

Ks. Krzysztof Nalepa