Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

 

Ks. Kan. Zygmunt Kilijanek

Urodził się 24 lutego 1930 roku we wsi Kurozwęki, woj. Kieleckie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, i w dniu 10 czerwca 1956 roku został wyświęcony przez ks. biskupa Michała Klepacza. W latach 1956-61 pełnił funkcje wikariusza w następujących parafiach: Dobroń, Marzenin, Modlna, św. Wojciecha w Łodzi. W 1961 roku podejmuje studia teologiczne na ATK w Warszawie. Dnia 11 października 1962 roku obejmuje administrację parafii Pożdżenice, a od 16 września 1966 roku parafię Gomulin. Ks. bp Michał Klepacz odznaczył go rokietą i mantoletem w dniu 12 stycznia 1967 roku. 4 kwietnia 1967 roku bp Józef Rozwadowski mianował go administratorem parafii Mikołajewice. W latach 1971-72 przebywa we Francji. Po powrocie pełni funkcję administratora kolejno w parafiach: Leźnica Mała, Witów (1975r.) i Będków. W latach 1977-80 jako administrator parafii Będków dokonuje dzieła budowy nowego domu parafialnego. 15 sierpnia 1981 podejmuje się trudu organizowania nowej parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie i rozpoczyna budowę nowego kościoła. 1 września 1983 roku udaje się na urlop zdrowotny. Zmarł 18 czerwca 1986 roku w Częstochowie. Pochowany został na cmentarzu rodzinnej parafii w Kurozwękach.