Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Zwiastowania

Parafia Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie

 

Nasza Świątynia i okolica widziana z samolotu z wysokości około 100m w roku 2002.

Nasza Świątynia i okolica widziana z samolotu z wysokości około 100m w roku 2002.

Nasza Świątynia i okolica widziana z samolotu z wysokości około 100m w roku 2002.

Nasza Świątynia i okolica widziana z samolotu z wysokości około 100m w roku 2002.

Widok na kościół od strony północnej

Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny w głębi drewniany kościółek

Widok na wieże od strony południowo-zachodniej

Widok na 51. metrowe wieże

Widok na 51. metrowe wieże

Widok od strony północno-wschodniej

Brama wejściowa

Baszta bramna, późniejsza dzwonnica. Przyziemie z około 1470 roku, nadbudowa XIX wiek.

Baszta bramna zimą

Klasztor ponorbertański w Witowie /1741-58/

Kolumna przydrożna na trasie traktu Przedborskiego prowadzacego z Witowa do Piotrkowa. rzeźba kamienna z 1651 roku

Budynki gospodarcze - widok z wieży południowej

budynki godpodarcze zimą

Obraz Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Olej płótno z pocz. XVIII wieku. Aplikacje ze srebrnej trybowanej blachy, po 1735 roku.

Stan po renowacji w 2006r i rekoronacji w 2007r

Ołtarz główny z obrazem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Ołtarz główny z obrazem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Korona z ołtarza głównego - Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Ołtarz główny. Zasuwa kompozycji głównej z wyobrażeniem Św. Jana Nepomucena adorującego Madonnę z Dzieciątkiem. Ol. pł. z poł. XVIII wieku.

 

Stan po renowacji w 2006r.

Ołtarz boczny Św. Augustyna, zazwyczaj przysłonięty wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej. Drewno polichromowane i częsciowo złocone z około 1743 roku.

Stan po renowacji w 2006r.

Obraz Św. Augustyna z około 1743 roku. Stan po renowacji w 2006r.

Ołtarz boczny Matki Bożej Różańcowej. Drewno polichromowane i częsciowo złocone z około 1743 roku.

Stan po renowacji w 2006r.

Ołtarz boczny Św. Norberta z Xanten. Drewno polichromowane i częsciowo złocone z około 1743 roku. Stan po renowacji w 2011r.

Obraz Św. Norberta z Xanten z około 1743 roku. Stan po renowacji w 2011r.

Ołtarz boczny Św. Małgorzaty Męczennicy. Drewno polichromowane i częsciowo złocone z około 1743 roku. Stan po renowacji w 2011r.

Obraz Św. Małgorzaty Męczennicy z około 1743 roku. Stan po renowacji w 2011r.

 

Ołtarz boczny Św. Eustachego. Drewno polichromowane i częsciowo złocone z około 1743 roku.

Stan po renowacji w 2006r.

Obraz Św. Eustachego z około 1743 roku. Stan po renowacji w 2006r.

Chrzcielnica. Marmur kielecki, 1646 rok.

Tryptyk Św. Stanisława ze Szczepanowa. Drewno złocone. Kompozycje malarskie na skrzydłach i predelli pędzla Jana z Sambora. Ol. pł. XVII/XVIII wiek.

Na bocznych skrzydłach sceny z życia św. czenników i męczenniczek. Na predelli postać Chrystusa pośród panien mądrych i głupich

Organy - 2 poł. XVIIIw. Drewno polichromowane, częściowo złocone

 

Kaplica Najświętszego Sakramentu. Ołtarz z Chrystusem Ukrzyżowanym. (Cyborium z ołtarza gł.). Drewno polichromowane, częściowo złocone, z poł. XVIII w

Kruchta. Krucyfiks drewniany, polichromowany z XVII wiek.

Sygnaturka- dzwon w małej wieży

Dzwony na dużej wieży

Epitafium upamiętniające Marcina Albarisa z Kozierogów herbu Jelita, który opactwem rządził w latach 1476-1493.

Epitafium upamiętniające opata witowskiego Macieja Turobojskiego vel Turbińskiego herbu “Bończa”, który przewodził klasztorowi w latach 1533 – 1561

Św. Norbert podczas medytacji w otoczeniu współbraci zakonnych, poł. XVII wieku.

Święci zakonnicy norbertańscy adorują Chrystusa na Krzyżu, olej na płótnie, poł. XVII wieku.

Obrazy z zaplecka dawnych stalli norbertańskich. Olej na desce. Podpisy: Rok Pański 1622. Namalował Albertus/ Wojciech/ Maliśkiewicz.

Obrazy z parapetu muzycznego z dawnego kościoła norbertanów witowskich z początku XVII w.

Obraz z przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem adorowanej przez św. zakonników norbertańskich. poł. XVII wieku.

Na dole feretron ze sceną nauczania Marii przez św. Annę. olej, płótno, drewno złocone z poł. XVIII wieku.

Prawdopodobnie św. Norbert poł. XVII wieku

Oltarz główny z dawnego kościoła norbertańskiego. Drewno złocone z poł. XVII wieku. Poźniej umieszczony w kościele św. Marcina na cmentarzu.

W centrum ołtarza był umieszczony cudowny obraz MB Zdzieżewskiej z poł. XVII wieku, obraz ten skradziono w 2001 roku. Obecnie ołtarz znajduje się w Muzeum parafialnym w kościele witowskim.

Widok wnętrza zakrystii po renowacji w 2010r.

Widok wnętrza zakrystii po renowacji w 2010r.

Widok wnętrza zakrystii po renowacji w 2010r.

Widok wnętrza zakrystii po renowacji w 2010r.

Zakrystia. Fragment cynowego lawaterza z 1697 roku.

Zabytkowy "zegar" w zakrystii kościoła wskazujący czas kiedy była ostatni raz wymieniana duża hostia w tabernakulum

 

Strona główna