Fragment ze "Sprawozdania z badań archeologiczno-architektonicznych zespołu poklasztornego w Witowie..."

Szkic odwiertów archeologicznych z lat 1999-2001

 

Dzieje klasztoru norbertanów w Witowie

 

Poniżej rekonstrukcja stanu budowli zespołu norbertańskiego za Kazimierzem Głowackim 

 

koniec XVIII w.

 

połowa XIX w.

 

stan obecny