Uprzejmie proszę o przesyłanie komentarzy i uwag odnośnie strony internetowej naszej parafii na e-mail: stasieksamborski@gmail.com