Najukochańsza Matko, Pani Witowskiej ziemi w tym cudownym wizerunku Zwiastowania. Matko pięknej miłości, Opiekunko naszych rodzin, daj naszym sercom pokój, przyjmij naszą modlitwę. Miej w opiece biednych, cierpiących i chorych.

Ukaż nam ścieżki miłości, otocz płaszczem macierzyńskiej opieki. Bądź nam nadzieją i siłą. Prowadź nas drogą wiary do Jezusa Chrystusa, Twojego Syna a naszego Pana i Zbawiciela.  Amen.