Fragment ze "Sprawozdania z badań archeologiczno-architektonicznych zespołu poklasztornego w Witowie..."

 

 

Szkic odwiertów z lat 1999-2001

Dzieje klasztoru norbertanów w Witowie

                                                                        

                                      koniec XVIII w.           połowa XIX w.            stan obecny

    Dawny zespół norbertański. rekonstrukcja stanu budowli. Rys. K. Głowacki

Cudowny obraz słynący łaskami Obraz Zwiastowania Matki Bożej

Kościół i plebania w Witowie

Znacznie więcej o historii tej świątyni można dowiedzieć się z drugiego wydania książki Kazimierza Głowackiego

"KOŚCIÓŁ ŚW. MAŁGORZATY  I  ŚW. AUGUSTYNA 
ORAZ  KLASZTOR  NORBERTAŃSKI  W  WITOWIE"

Pozostałości witowskiego opactwa norbetańskiego leżą dziś na uboczu głównych traktów komunikacyjnych, u południowo wschodnich granic Piotrkowa. Dzieje tego wspaniałego i gwarnego niegdyś obiektu dowodzą dobitnie ulotności chwil i zmienności kolejów losu. Ten zapomniany dziś zabytek, kiedyś cieszył się szeroką sławą w Rzeczypospolitej, stając się obiektem podziwu licznie odwiedzającej go szlachty, możnowładców i królów. Stworzona tu w epoce baroku, wykwintna budowla kościelna stała się też wkrótce źródłem inspiracji dla ówczesnych budowniczych, którzy pod wrażeniem piękna witowskiego wzorca, z rozmaitym skutkiem podejmowali później, próby powtórzenia zapamiętanych tu wrażeń artystycznych. Mimo tragicznych dla budowli czasów zaboru rosyjskiego, uchronione tu do dziś fragmenty dawnego zespołu klasztornego zajmują wysokie miejsce w historii architektury polskiej...

Tutaj możesz przeczytać streszczenia tej książki w 6. językach

                               

 

Architektura i wyposażenie kościoła           

Opaci Klasztoru Norbertanów w Witowie

Proboszczowie rzymskokatolickiej parafii p.w. Św. Małgorzaty w Witowie

Biogramy proboszczów i wikariuszy parafii Witów

śp. ks. Roch Łaski

śp. ks. kanonik Leonard Wideński

śp. ks. Stanisław Zalewski

Ks. prałat Stanisław Socha

śp. ks. kanonik Zygmunt Kilijanek

Ks. kanonik Kazimierz Ciosek

śp. ks. Franciszek Pilarczyk

Ks. kanonik Tadeusz Jędrzejak   

Ks. Bogdan Heliński

Ks. Krzysztof Nalepa        krzysztof.nalepa1@neostrada.pl

Ks. Marcin Grzelak

Ks. Piotr Kotas

Ks. Piotr Pirek

Ks. Wojciech Buczek

Ks. Ryszard Jagła

Ks. Kazimierz Urbaniak

Ks. Grzegorz Gogol             ggogol@tlen.pl

Ks. Hubert Kempiński   hubertkem@tlen.pl; kempinski.h@archidiecezja.lodz.pl

Ks. Maciej Piskorski   piskmac@poczta.onet.pl

 

Ks. Michał Czarnecki        Adlige@interia.pl

                 

Ks. Damian Szczepanik                  szczepanik1e@wp.pl

                        

                            Biogramy księży pochodzących z parafii Witów

śp. ks. Roman Krawczyński

śp. ks. kanonik Franciszek Olczyk

śp. ks. prałat Józef Olczyk

 

 

 

Ks. kanonik Stanisław Piwowarski

Ks. dr Waldemar Kulbat   wkulbat@archidiecezja.lodz.pl www.wkulbat.pl

Ojciec Józef Łągwa     jlagwa@archidiecezja.lodz.pl

Ojciec Mariusz Józef Ratajczyk CP     

Zdjęcia z pogrzebu o. Mariusza Józefa Ratajczyka CP

 

Biogramy osób świeckich związanych z parafią

śp. prof. Józef Tokarski     

Maria Jędralska i Anna Nernheimowa

Dr nauk med. ppłk Krzysztof Kafar